Gå til hovedinnhold

Takket være nådens gåte


Det er en velprøvd sannhet at i Guds rike både blomstrer og brister det. Kristne ledere kan derfor senke skuldrene og ta inn over seg Rick Warrens kloke ord om at det ikke er lederne som skaper kirkevekst; det må tilskrives Gud. I stedet kan vi forsøke å tematisere hva det er som begrenser den veksten som ligger i kirkens egen utviklingsdynamikk. For når folket samles i Jesu navn, når de gode nyheter deles og erfares, når dåpsvannet er i bevegelse, når Herrens bord åpnes og når tilbedelsen utløses, da vokser kirken, takket være nådens gåte.

Den prest eller pastor som vil bygge Guds rike, kan i tillit til Gud få tenke at hun eller han er blitt gitt Den hellige ånd for å leve i tråd med sin dypeste identitet – som barn av Gud. God ledelse bygges ved hjelp av integritet, karakter og tillit. Ingen blir gode ledere bare i kraft av sin kompetanse og flinkhet, men ved å leve med Gud og løfte fram andre som likeverdige medarbeidere. Klok er den leder som tenker afrikansk: «Hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen med noen».

Siden det å lede er noe vi gjør i kraft av Guds nåde (1 Kor 12,28), blir ledelse et kontinuerlig kall til å utvikle dømmekraft og skjelningskompetanse. Ellers kan fristelsen bli for stor til å gjøre fellesskapet til en arena for egen selvbekreftelse. «Den som har mye å si om seg selv, har enda ikke sett Gud», skrev 1800-tallspredikanten Emil Gustafson. Modne ledere har vedkjent seg nærværet av paradokser og dilemmaer i eget liv og har lært seg å leve med det.

Jeg ber om at menigheten kan være et fellesskap av gjestfrie søsken. Dermed er retningen for alt kristent lederskap allerede gitt: Kristus. Måtte Gud i tillegg gi oss ledere som lik poeten hører de stemmer som kommer fra folkedypet: ensomheten i individualismen, fragmenteringen i det sekulære og lengselen etter det evige. Den som tolker tidens tegn og som taler tydelig og apostolisk om menneskets behov, verd og rett, har fått en profetiske sølvtråd å forvalte.

Publisert i Korsets Seier, 24. april 2018