Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2017

Kirkens røst

I en tid der intoleranse og populisme ser ut til å fascinere og gi økt oppslutning for enkle løsninger på kompliserte spørsmål, er det naturlig å spørre etter kirkens røst. Noen vil hevde at den er identisk med evangeliet, og at kirken derfor skal gjøre det den alltid har gjort: å forkynne. Andre blander kortene slik at skjelningen mellom religion og politikk står i fare for å utviskes. Jeg tror kirkens røst først og fremst handler om de overgripende spørsmål som gjelder synet på mennesket og hvilke samfunnsformer det er som best verner friheten til å tro og retten til å mene, uten trusler om staff. I Aftenposten 4. februar setter palestinske Iyad El-Baghdadi ord på hva som er i spill i verden i dag og som rammer etablerte politiske strukturer. Globaliseringen truer kjente tradisjoner og har skapt et ønske om større politisk kontroll og orden. Mange kjenner på et tap av identitetsfølelse fordi enkelte stabile tilhørighetspunkter har blitt borte. Dermed kommer fristelsen til å le