Gå til hovedinnhold

Grønn jord


Sist fredag demonstrerte ett av mine barnebarn for klimasaken, sammen med rundt 40.000 andre norske skoleelever. Det som begynte med at 16 år gamle Greta Thunberg gjennomførte en stille protest utenfor det svenske parlamentet hver fredag før valget i fjor, har nå spredt seg til 130 land. Over 1,6 millioner skoleelever har tatt til gatene, med fantasifulle plakater og tydelige meldinger til politikere og samfunnstopper om å være konkrete og dristige i kampen for lavere utslipp og mot plastforsøpling og global oppvarming. Også universiteter og høyskoler – deriblant MF – vil være foregangsinstitusjoner for å redusere klimautslipp og begrense antall flyreiser. Kristne profiler som Magnus Malm og Peter Halldorf har allerede sagt at de avstår fra flyreiser i tiden framover.

Dette engasjementet er viktig. For selv om miljøpolitikk er et komplisert fagfelt som krever internasjonalt samarbeid og tøffe omstillinger som vil komme til å påvirke vår hverdag og levestandard, er skolestreikene like fullt et tegn i tiden. #fridaysforfuture kan sees på som en symbolhandling fra en ung generasjon som ber voksne om å handle. Eller for å si det med Greta Thunberg: «Når vi begynner å handle, er håpet overalt. Så i stedet for å lete etter håp, let etter handling. Da vil håpet komme».

De kristnes største skatt – Bibelen – åpner sitt univers med en vakker fortelling om at Gud er skaper og opprettholder av alt liv, og at menneskene er skapt med et tydelig forvalteransvar til å være jordas kloke gartnere. Den bibelske skapelsesfortellingen er som et vakkert overflodshorn av farger, frukter, fellesskap, livsrytme, artsmangfold og samspill.. Bibelen tegner visjonen om vekslingen mellom tilbedelse, arbeid, lek og hvile som går hånd og hånd i hånd med at mennesket er Guds kreative medskaper og vertskap for fornyelsen av skaperverket. Bibelen beskriver en framtid der våpnene blir smidd om til jordbruksredskaper og ørken og ødemark skal blomstre. Den jødiske visjonen om jubelåret handlet om at all gjeld skulle utslettes og jorden få et hvileår.

Ser du etter, vil du finne at det er mye grønn teologi i Bibelen. Kristen skapelsesteologi ser med velvilje på alle som i dag er bekymret for jordas helsetilstand. Det lukter jord av hendene til Gud. Den evige er en alliert for dem som vil at verden skal være et godt sted å bo på. Miljøkampen ligger nær det forvalteransvar Gud har gitt oss.

Publisert i Korsets Seier, april 2019