Gå til hovedinnhold

Gjestfrihetens hus


Kristendommen spinner rundt noen store hendelser, jul, påskedag og pinsedag. Barnet i krybben, seierherren i kors og oppstandelse og gudsnærværet på pinsedag representerer brennpunkter som gjør at kirken både er sakramental og karismatisk på samme tid. De hellige handlinger aktualiserer Krist liv, død og oppstandelse, mens pinsedag aktiverer kirkens nådegavepotensial. Til sammen gir det mening å snakke om kirken som det fellesskap som formidler nådens gaver i gjestfrihetens hus. 

I en bok som kommer ut i disse dager forsøker jeg å rydde et beboelig rom mellom på den ene siden de miljøer som kan kjenne seg innleiret i en kirkelig tradisjonalisme som lukker seg for endring, og på den andre siden en oppbruddskultur som ikke ser rikdommen i lange og bærekraftige tradisjoner. Jeg ønsker å vise at alle kirker lever av de gaver de er gitt av Gud, og ikke noe annet. Min oppfordring blir dermed å gi plass til de nådegavefortrinn hver enkelt av oss har, samtidig som troen vår finner sitt trygge feste i den nåde som forkynnes oss fra talerstol, nattverdbord og i dåpsbad. 

Den verdensvide kirke er nemlig ikke enten karismatisk eller sakramental. Den er begge deler samtidig. Den identitetsmessige balanse denne innsikten lokker fram, gir en menighetsspiritualitet som både er gjestfri, økumenisk og misjonal. Gradvis vokser erkjennelsen av at det ikke er våre programmer og prestasjoner som bygger kirke – det er det bare Guds nåde som gjør. Ledere som erkjenner dette, blir i stand til å se og skjelne på måter som bringer menighetene i kontakt med de kilder som gjør dem til nådefulle fellesskap.

Gjestfrihetens hus er troens mor som hele tiden skaper nytt liv. Og fordi kirken er nådens rom, slipper jeg å lytte til fryktens krav om ensretting og uniformering.  Det er bare i nådefulle landskap vi kan hvile og vokse i frihet. Kirkelige fellesskap som både har vind i seilene og en tydelig kjøl, blir dannelsesarenaer for gode, indre foredlingsprosesser, preget av både hvilepuls og arbeidsglede.

Dette gir oss en kirke som ikke bestemmes av sine grenser, men av sitt sentrum. Vi begynner å gjenkjenne stedene der kirke oppstår og ny verdighet kommer til syne. Vi gjør dørene høye og portene vide. Er det dette vi skal få være med på, at Ånden lokker oss til å ta del i Guds eget gjestfrihetsprogram i verden – der innbydelsen som kjent sitter løst og der gaten blir omdanne til katedral – «så huset mitt kan bli fullt» (Luk 14,23)? Det er de gode nyhetene som skaper kirke, ikke motsatt. Det er ikke Guds kirke som har en misjon i verden. Det er misjonens Gud som har en kirke i verden. Fordi hvert menneske er skaperens juvél, samme hvordan dressen ser ut.

Publisert i Korsets Seier, 19. januar 2018