Gå til hovedinnhold

Dannelsesreisen


Da Salomo skulle videreføre planene om et tempel for Herren, kalte hans far David ham til seg og sa: «Måtte Herren gi deg forstand og innsikt…» (1 Krøn 22). For tiden ber jeg den samme bønnen for alle som ønsker «å bygge et hus for Herren» i årene som kommer. Mange av de råd Bibelen gir handler om å søke det som er et særtrekk ved Gud: «visdom og styrke, råd og forstand» (Job 12).

Oppfordringen om å søke visdom og forstand gjennomsyrer Ordspråkene. Vi blir bedt om å søke visdom like ivrig som om vi leter etter en skatt, fordi kunnskap og forstand går ut fra Herrens munn (Ord 2). Et av Bibelens vakreste løfter er at «visdom skal komme inn i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede, omtanke skal vokte deg, forstand bevare deg» (v 10-11). Den som opptrer forstandig, vinner velvilje og er en kilde til liv (Ord 13/16). Derfor er det naturlig at Jesus betegner det å tro som ensbetydende med å elske Herren av all sin forstand.

Blant de løfter Mesteren ga sin kirke i verden, var at den skulle utrustes med «ord og visdom» ingen motstandere skulle kunne motsi. Apostlenes tilrettelegging av diakonien i urkirken var å velge personer som hadde «godt ord på seg» og som var fylt av Ånd og visdom. En av Åndens strategier er at han gir mennesker visdom og lar dem vinne velvilje. Paulus ber oss gå fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd (2 Kor 6). Både visdommen og kunnskapen tilhører Åndens karismatiske gaver.

Å bli en kristen er å starte på en dannelsesreise der både etiske, teologiske og fornuftmessige elementer inngår. De som har hatt størst innflytelse i kirkens historie – ikke minst de største reformatorene og kirkeledere – har alle vært personer som kombinerte åndelig visdom med å ha solid teologisk kompetanse. De hadde gjort hjemmeleksa si. Det ga dem både bibelsk innsikt, historisk oversikt, profetisk utsikt og en autoritet de ellers ikke ville hatt.

Den motstand mot teologiske studier som har preget deler av pinsetradisjonen, bør nå være passé. De mest dynamiske og kraftfulle pinsemiljøene i verden i dag, kjennetegnes av en seriøs og ydmyk holdning til de løfter som er gitt dem som «har sin glede i Herrens lov» (Sal 1). De skal være lik tre, plantet ved rennende vann.

I tider som dette gjelder det å ha visdom. Kunnskap og utdanning utslukker ikke Ånden, men foredler kraften. Eller for å si det med Jack Hayford: det gir oss «power with dignity».

Innlegg i Korsets Seier, 14. juni 2016