Gå til hovedinnhold

Det store Håpet


Knapt noe tema er så krevende – og så viktig – å debattere som det som ligger utenfor vår forståelse av tid og rom. Både Guds frelse og Guds dom må vi leve med som uttrykk for livets alvor. Men hvordan nærmer vi oss dette på en ansvarlig måte?

Jeg var bare en ung gutt da jeg første gang begynte å stille meg selv spørsmål som kjentes dypt eksistensielle: hva om forsoningen likevel har en større rekkevidde enn at bare noen prosent av jordas befolkning kan kalle seg kristne? Hva betyr det at Gud en dag skal bli «alt i alle» og at han skal «sammenfatte alt i Kristus»? I et domsperspektiv, hva innebærer det at Guds nåde er for dem som fortjener det minst og at Gud elsker sine fiender?

Det berører også menneskesynet: hvor rimelig er det at et menneske, med begrenset horisont og trellbundet i sine synder og egosirkler, under noen korte år på jorden har en reell frihet til å treffe valg som skal være bestemmende for en hel evighet? Og ikke minst: hvordan kan jeg legge meg til å sove om kvelden med vissheten om at den som ikke tror går evig fortapt? Spørsmålene påvirker både mitt gudsbilde, mitt syn på verden og mitt møte med aktuelle bibeltekster. Noen av dem taler tydelig om faren for å tape sin sjel, mens andre er tvetydige.
 
Visst kan et menneske velge bort Gud, men greier Gud å velge bort menneskene? Hva innebærer innsikten om at Gud er full av kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet? Kan fortapelsens mulighet sees på som Guds store kjærlighetssorg overfor en menneskeslekt guddommen betalte en så høy pris for å vinne? I lys av evangeliet er straffen allerede båret og prisen er betalt. Hvordan uttrykker vi det på måter som ikke blir til trusler om evig pine, men en invitasjon til å komme så nær at vi kjenner varmen fra Guds store farshjerte?
 
Jeg tror at den ubetingede nåde er en konsekvens av den absolutte kjærlighet. Tanken om en hevngjerrig Gud er derfor utelukket. Folkelige fortapelsesforestillinger bør vi også holde på solid distanse. Hva et helvete framstår som, er det bare vår egen virkelighet som jevnlig gir oss noen inntrykk av, når bombene regner over barnehager i Aleppo og når mennesker forteller om unevnelige krenkelser, misbruk og fornedrelser.
 
Hvordan Guds endelige dom blir, vet vi mindre om, annet enn at vi må forutsette at den kommer til å avspeile en rettferdig og nådig Gud som holder verden i sin hånd. Jeg tror at Guds dom på en eller annen måte vil være en oppreisning for ofrene og et oppgjør med overgriperne. Både i liv og død er evangeliet det store håpet om en Gud som «skal gjøre alle ting nye».  
 
Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er – håpet.

Publisert i Korsets Seier 18. november 2016