Gå til hovedinnhold

Åndens vei


Da Birgitta og Ulf Ekman konverterte til den katolske kirke, var dette et veloverveid valg, som de skal respekteres for. Selv om det stiller hans tidligere sterke kritikk av andre kirker i et underlig lys, er det heller ikke vanskelig å forstå hva han mener når han til KS beskriver følelsen av at «det fragmenterte har blitt helt, det flytende har fått form og det abstrakte har blitt konkret». Spørsmålet som reiser seg, er derimot om det er nødvendig å skifte kirke for å gjøre denne type vesentlige erfaringer. Etter min erfaring nei.

Selv har jeg fulgt en rekke personer, både unge og voksne, som både på grunn av teologi, kultur og form har kjent seg tiltrukket av andre kirkelige miljøer. For noen ble det naturlig å finne seg et nytt hjem. Andre fant det mest meningsfullt å bli der de hadde sine røtter. De lot i stedet innsikter fra andre kirker være byggesteiner i en identitet som ble bredere og mer økumenisk.

For konvertering er ikke nødvendigvis enhetens vei. Underlig nok kan det se ut som at enkelte i begeistringen over sin nye kirketilhørighet overtar og viderefører særkirkelige posisjoner som andre i den samme kirke har reist spørsmål. Ikke minst gjelder det kirkesynet. Dermed framstår konverteringen i seg selv som noe som like gjerne hemmer arbeidet for en sterkere synlig kristen enhet. Overgangen blir så definitiv at kirkeskillene i praksis får for stor makt.

Det er lett å glemme at de færreste kirkeledere – det være seg Luther, Wesley eller Barratt – ønsket i utgangspunktet å starte egne kirkesamfunn. Deres ultimate tanke var å bidra til at en fornyende strøm av åndelig liv og teologisk nytenkning kunne berike hele kirkens lange og rike trosskatt. De erkjente at de befant seg i en dyp kontinuitet med den lange kirkelig tradisjonen helt siden apostlenes dager. Splittelsene som likevel oppsto ble først på et senere tidspunkt begrunnet som saklig teologisk uenighet.

I tråd med hva Peter Halldorf sier, har frikirkeligheten vært vekkelsesrøsten som stikker i hjertet og profetstemmen som minner kirkene om at de ikke må stivne. Selv om vi ikke var først, ikke har kommet lengst og heller ikke har forstått mest, har vi likevel alltid hatt noe å melde. Enhetens vei overskrider altså de historiske kirkeskillene.  Uten å gå veien om konvertering, er Åndens enhet allerede et faktum, som del av kirkens dype «katolisitet», noe som ikke betyr annet enn at jeg vedkjenner meg den alminnelige kristne troen som gjelder alle, overalt og til alle tider. Den er det tusen anledninger for oss til å bekrefte, «sammen med alle de hellige» (Ef 3,18), både lokalt og nasjonalt.

Publisert i Korsets Seier, 15. januar 2016